top of page
โปรโมชั่น สู้ Covid-19
* ถึง 8 พฤษภาคม 2563 *
จากเดิมมีโปรโมชั่นถึง 5 เมษายน 2563 แต่เนื่องด้วยทางรัฐ WA, USA มีคำสั่งให้
ปิดบริษัทต่ออีก 1 เดือน ส่งผลให้มีการต่อระยะเวลาโปรโมชั่น
 

Universal In-Ear Monitors.

U12t 84,900 บาท
พิเศษ 67,900 บาท

tia Trio
 92,900 บาท
พิเศษ 74,300 บาท

U18t 113,000 บาท
พิเศษ 90,400 บาท

tia Fourte 138,000 บาท
พิเศษ 110,400 บาท
 

Custom In-Ear Monitors.

A2e 24,900 บาท
พิเศษ 22,400 บาท

A3e 35,900 บาท
พิเศษ 32,300 บาท

A4t  46,900 บาท
พิเศษ 37,500 บาท

A6t ปกติ 58,900 บาท
พิเศษ 47,000 บาท

N8 ปกติ 73,900 บาท
พิเศษ 59,000 บาท

 

A12t ปกติ 85,900 บาท

พิเศษ 68,700 บาท

A18t, A18s 115,000 บาท
*A18s ยังไม่มี Demo

พิเศษ 92,000 บาท

**ราคาพิเศษนี้ ไม่รวม option เพิ่มเติม

กรุณาช่วยอ่านเงื่อนไขด้านล่างต่อไปนี้ครับ

## ราคาที่แจ้งคือราคาสุดท้ายแล้ว ไม่มีบวกเพิ่ม

## มีประกันตามเต็มรูปแบบตามเงื่อนไข CIEM 2ปี UIEM 1ปี
(สายหูฟังไม่รวมอยู่ในประกัน)

## หูฟัง Custom (CIEM) จาก 64Audio ใช้เงื่อนไขชำระเงินเต็มจำนวนก่อนทำการสั่งซื้อ

โปรโมชั่นรอบนี้ เหมาะกับท่านที่เคยได้ลองฟังหูฟังของ 64Audio
และมั่นใจที่จะสั่งทำแน่นอน
ดังนั้นกรุณาช่วยทำความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ทางเราต้องใช้เงื่อนไขนี้ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

##หูฟัง Custom
WAIT AT YOUR HOME

ใช้วิธีชำระเงินมัดจำ 2,000 บาทก่อน และนัดทางเราไปที่บ้านของท่าน
หรือสถานที่ ที่ท่านสะดวก (ในเขต ก.ท.ม. เท่านั้น)

เพื่อทำการพิมพ์หู ทดลองฟังเพื่อเลือกรุ่นให้มั่นใจ เลือกสี แบบ
และชำระส่วนที่เหลือเต็มจำนวน (
ไม่สามารถยกเลิกและขอคืนมัดจำได้)


*ขออภัยที่ทางเราต้องใช้วิธีนี้สำหรับโปรในครั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันนี้ทางเรามี Demo เพียง 1 ชุด
ไม่สามารถให้บริการด้วยวิธีการนำไปให้ท่านฟังก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ
เพราะมีเรื่องของเวลาที่จำกัดของโปรโมชั่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทางเราจึงจำเป็นต้องใช้เงื่อนไขนี้

ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในส่วนของเงื่อนไข คือเหมาะกับท่านที่เคยลองฟังแล้ว
และมั่นใจที่จะสั่งแน่นอน ดังนั้นถ้าท่านใดไม่สะดวกกับเงื่อนไขนี้ของทางเรา
ไว้รอโอกาสหน้าเมื่อมีโปรโมชั่นในสถานการณ์ปกตินะครับ


**แต่ท่านใดที่ไม่มั่นใจว่าจะสั่งหรือไม่
และอยากลองฟังเพื่อตัดสินใจในโปรนี้

สามารถนัดเข้ามาลองได้ที่สถานที่ ที่ทางเรากำหนดเป็นรายบุคคล
(ไม่นัดเป็นกลุ่ม)


ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถสอบถามเกี่ยวกับการพิมพ์หูและส่งมาจากจังหวัดของท่านได้


## หูฟัง Custom ในโปรโมชั่นนี้จะได้รับของ
ภายในช่วงระหว่าง ปลายเดือน กรกฎาคม 2563

(เนื่องจากมีการปิดบริษัทเป็นระยะเวลานานส่งผลให้มีออเดอร์เดิมที่ค้างการผลิต บวกกับออเดอร์ใหม่ในช่วงโปรโมชั่นส่งผลให้ระยะเวลาในการรอหูฟังในรอบนี้จะนานกว่าปกติซึ่งระยะเวลาการผลิตจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นกัน รบกวนท่านลูกค้าทำความเข้าใจในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับ)
**แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาเนื่องจากบริษัทที่อเมริกาปิดทำการเพิ่ม
ตามคำสั่งของรัฐ WA ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## หูฟัง Universal 
ลูกค้ามัดจำ 5,000 บาท ภายใน 8 พฤษภาคม 2563
จะได้รับของภายในปลายเดือน พฤษภาคม 2563
(หรืออย่างช้าสุดบวกไม่เกิน 7วัน)

เป็นเวลาที่เผื่อไว้แล้ว เหมือนในทุกรอบโปรโมชั่นครับ
**แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาเนื่องจากบริษัทที่อเมริกาปิดทำการเพิ่ม
ตามคำสั่งของรัฐ WA ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

สำหรับท่านที่จะสั่งแบบ Universal แต่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกรุ่นไหนใน 4 รุ่น
สามารถใช้วิธีชำระเงินมัดจำ 2,000 บาทก่อน
และนัดทางเราไปที่บ้านของท่าน หรือสถานที่ ที่ท่านสะดวก (ในเขต ก.ท.ม. เท่านั้น)
ภายใน 8 พฤษภาคม 2563
และเมื่อเลือกรุ่นได้ ค่อยชำระเพิ่ม 3,000 บาท รวมมัดจำ 5,000 บาท  ตามเงื่อนไข

(ไม่สามารถยกเลิกและขอคืนมัดจำได้)

*ขออภัยที่ทางเราต้องใช้วิธีนี้สำหรับโปรในครั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันนี้ทางเรามี Demo เพียง 1 ชุด

ไม่สามารถให้บริการด้วยวิธีการนำไปให้ท่านฟังก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ
เพราะมีเรื่องของเวลาที่จำกัดของโปรโมชั่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทางเราจึงจำเป็นต้องใช้เงื่อนไขนี้

ซึ่งตามที่กล่าวไว้ในส่วนของเงื่อนไข คือเหมาะกับท่านที่เคยลองฟังแล้ว
และมั่นใจที่จะสั่งแน่นอน 
ดังนั้นถ้าท่านใดไม่สะดวกกับเงื่อนไขนี้ของทางเรา
ไว้รอโอกาสหน้าเมื่อมีโปรโมชั่นในสถานการณ์ปกตินะครับ


**แต่ท่านใดที่ไม่มั่นใจว่าจะสั่งหรือไม่
และไม่อยากทำการมัดจำก่อน​

สามารถนัดเข้ามาลองได้ที่สถานที่ ที่ทางเรากำหนดเป็นรายบุคคล
(ไม่นัดเป็นกลุ่ม)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## หลังทำการสั่งซื้อหรือมัดจำแล้ว ลูกค้าไม่สามารถ ขอคืนเงิน หรือขอคืนมัดจำ เพื่อยกเลิกหรือขอเปลี่ยนรุ่นได้ในทุกกรณี

**เมื่อหูฟัง Universal มาถึงแล้ว หลังจากแจ้งลูกค้าภายใน 2 อาทิตย์
ถ้าลูกค้าไม่ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ทางเราขอยึดมัดจำในทุกกรณี**


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
088-222-1964
Line: 1964earsthailand
อังคาร-อาทิตย์ 11.00-20.00

bottom of page